HOME > 센터안내 > 센터별 소식
 
작성일 : 18-04-06 17:08
[인천센터] 철학교육원리 설명회 4월12일
 글쓴이 : 정옥희
조회 : 3,347  


        설  명  회

  

  


                

   412() 10:30~12:30

  

   6층 어린이 철학교육 연구소

    혜인프라자 604호 영재사고력학원, 베스킨라빈스건물        

      문의예약 010-7485-3886

초등1,2,3학년 철학수업 과목

10:30~11:00

  강 사

정옥희 인천센터


어린이 철학교육 원리

11:00~12:00

초등4,5,6학년 철학수업 과목

12:00~12:30